Make your own free website on Tripod.com
Text Box: Salam Sejahtera, 

Laman sesawang pembelajaran ini bertujuan untuk memudahkan dan membantu pelajar yang mengikuti kursus Pengajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer.  

Semua tugas yang dilakukan sepanjang kursus ini hendaklah dikaitkan dengan pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.  Justeru itu, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Rendah dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah hendaklah sentiasa dirujuk.

Tugasan yang diberikan bertujuan untuk membiasakan pelajar dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran dengan berbantukan TMK.  Strategi pengajaran berbantukan TMK merupakan strategi pengajaran yang perlu dikuasai oleh guru Bahasa Melayu bagi menjadikan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini lebih berkesan dan bermakna.   

Pelajar mestilah mendapatkan penjelasan lanjut daripada pensyarah di IPG masing-masing sekiranya menghadapi masalah berhubung dengan nota serta panduan yang dikepilkan bersama-sama laman ini.

Selamat belajar dan semoga mendapat manfaat daripada kandungan yang disediakan.

Lokman Abd Wahid
Jabatan Bahasa,
Institut Perguruan Bahasa Melayu Malaysia,
Lembah Pantai, 59990 Kuala Lumpur.

BME3103

Pengajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer

Pengumuman Minggu 6:

 

 

1. Anda dikehendaki memahami orientasi 4 struktur perpautan antara bahan.

2. Dengan menggunakan setiap satu struktur, sila aplikasikan setiap struktur dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah.

3. Pastikan anda menentukan objektif yang hendak dicapai berdasarkan aras dalam sesuatu hasil pembelajaran yang ditentukan.

4. Sila lihat contoh yang disediakan.

5. Sangkutkan hasil kerja di laman web masing-masing.

6. Pelajar boleh mendapatkan laman web percuma di penempatan web seperti www.freeservers.com atau www.tripod.com atau www.geocities.com

7. Para pelajar hendaklah memuat naik semua kerja mingguan ke laman web pembelajaran masing-masing.

8. Buatkan folder Minggu 1 hingga Minggu 18 di dalam File Manager.

9. Sila rujuk nota yang disediakan.

10. Selamat belajar....

CARI

 

Text Box: SELAMAT BELAJAR

Minggu 6: 21-25 Julai 2008

TARIKH:
[ Yahoo! ] options

Kandungan Interaksi

Minggu 1:  16-20 Jun 08

· Alamat Internet

· Katalog Alamat Internet

· Fail Internet

· Aplikasi dalam P&P

Minggu 2:  23-27 Jun 08

· Enjin Pencari

· Mod Penggunaan TMK

Minggu 3:  30 Jun-4 Jul 08

· Panduan Penggunaan Internet

· Brosur

· Power Point

Minggu 4:  7-11 Julai 08

· Penmilihan Bahan Sastera

· Pemilihan Bahan Tatabahasa

· Pemilihan Bahan Bidang Lain

Minggu 5:  14-18 Julai 08

· Contoh Tapak Pembelajaran

· Contoh Laman Web Pembelajaran

· Contoh Reka Bentuk Laman Web Pembelajaran

· Prosedur memuat naik

Minggu 6:  21-25 Julai 08

· Struktur Hierarki

· Struktur Komposit

· Struktur Linear

· Struktur Rangkaian

· Contoh Pengajaran

Minggu 7:  28-30 Julai 08

· Model Addie

· Model Hipermedia

· Contoh Pemetaan Aplikasi Model Hanaffin dan Peck

· Contoh RPH

· Contoh Tapak Pembelajaran Model Hanaffin dan Peck

Minggu 8:  4-8 Ogos 08

· Pengajaran Dalam dan Luar Talian

· RPH

· Tapak Pembelajaran

· Laman Web Pembelajaran

· Alamat Laman Web Pelajar 3A IPBMM

Minggu 9:  11-15 Ogos 08

· Pengeditan Bahan

· Contoh 1

· Contoh 2

· Contoh 3

 

Kandungan Interaksi

Minggu 10: 18-22 Ogos

· Cuti Pertengahan Semester

Minggu 11: 25-29 Ogos 08

· Pengalaman Berasaskan Sekolah

Minggu 12: 1-5 Sept 08

· Pengajaran dan Pembelajaran Secara Bilik Darjah Maya

· Pembentangan Hasil Kerja

Minggu 13: 8-12 Sept

· Pengajaran Bahasa Melayu Secara Sidang Video

· Tapak Pembelajaran

· Laman Web Pembelajaran

Minggu 14: 15-19 Sept 08

· Menggunakan Alat Pengarangan Elektronik dalam Pengajaran Bahasa Melayu

· Penyuntingan Bahan

· Mod Aplikasi

Minggu 15:  22-26 Sept 08

· Mereka Cipta Animasi dalam Persembahan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu

· Aplikasi Animasi dalam Bahan Pengajaran Mengikut Kemahairan Bahasa

· Menggunakan Animasi daripada Internet

Minggu 16: 29-30 Sept 08

· Pengguna CD Pembelajaran

· Pakej Tutorial Pembelajaran

Minggu 17: 6-10 Okt 08

· Pameran

Minggu 18: 13-17 Okt 08

· Ulang Kaji

Minggu 19: 20-24 Okt 08

· Ulang Kaji

Minggu 20: 27-31 Okt

· Peperiksaan

 

· Pelajar PISMP 2A Sem Jun-Nov 2008

· Alamat Laman Web PISMP 2A

· Alamat Laman Web  BM Media 14 Minggu