Make your own free website on Tripod.com

 

Pengumuman:

 

 Bengkel menjawab soalan akan diadakan pada 20 Ogos 2008.

 Semua murid yang akan mengikuti lawatan ke Kota Kinabalu diminta berjumpa dengan Cikgu Azni bt Murad.

 

 

Text Box: CONTOH 
LAMAN WEB PEMBELAJARAN
BAHASA MELAYU
Tarikh: 
Text Box: Pada akhir pelajaran, anda akan dapat:

Menyatakan 5 kesan akibat berlakunya banjir secara lisan[3.2 Aras 1 (ii)]
Membaca dan menyatakan lima isi penting secara lisan sebab berlakunya banjir daripada bahan yang dibaca [6.3 Aras 2 (i)]
Melengkapkan 5 ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang sesuai [8.1 Aras 2 (i)]
Text Box: Arahan kepada murid:

Sila duduk dalam kumpulan masing-masing.
Sila gunakan power point untuk membuat catatan anda.

KLIK DI SINI untuk memulakan tugasan anda.

Hubungi saya

Elby Wahida

elbywahida@yahoo.com

Text Box: LAMAN INDUK