Make your own free website on Tripod.com

 

Pengumuman:

 

 Semua murid diminta menghantar buku karangan selewat-lewatnya pada hari Khamis 24hb. Julai 2008

 Siapkan tugasan brosur. Sesiapa yang masih menghadapi masalah, sila datang berjumpa dengan saya segera.

 

 

Text Box: CONTOH 
LAMAN WEB PEMBELAJARAN
BAHASA MELAYU
Tarikh: 
Text Box: Pada akhir pelajaran, anda akan dapat:

Menggunakan 5 perkataan yang telah diberikan untuk menyampaikan cerita pendek [2.1 Aras 1 (ii)]
Membaca cerita pendek pada kadar sekurang-kurangnya 80 peratus sebutan yang betul [5.2 Aras 2 (i)]
Menulis 5 ayat tunggal berdasarkan perkataan yang terdapat di dalam cerita yang dibaca [8.1 Aras 1 (i)]
Text Box: Sila klik kepada kumpulan anda untuk mendapatkan tugasan.

Kumpulan 1
Kumpulan 2
Kumpulan 3
Kumpulan 4

Hubungi saya

Elby Wahida

elbywahida@yahoo.com

Text Box: LAMAN INDUK