Make your own free website on Tripod.com
Text Box: Salam Sejahtera, 

Laman sesawang pembelajaran ini bertujuan untuk memudahkan dan membantu pelajar yang mengikuti kursus Pengajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer.  

Semua tugas yang dilakukan sepanjang kursus ini hendaklah dikaitkan dengan pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.  Justeru itu, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Rendah dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah hendaklah sentiasa dirujuk.

Tugasan yang diberikan bertujuan untuk membiasakan pelajar dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran dengan berbantukan TMK.  Strategi pengajaran berbantukan TMK merupakan strategi pengajaran yang perlu dikuasai oleh guru Bahasa Melayu bagi menjadikan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini lebih berkesan dan bermakna.   

Pelajar mestilah mendapatkan penjelasan lanjut daripada pensyarah di IPG masing-masing sekiranya menghadapi masalah berhubung dengan nota serta panduan yang dikepilkan bersama-sama laman ini.

Selamat belajar dan semoga mendapat manfaat daripada kandungan yang disediakan.

Lokman Abd Wahid
Jabatan Bahasa,
Institut Perguruan Bahasa Melayu Malaysia,
Lembah Pantai, 59990 Kuala Lumpur.

BME3103

Pengajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer

Pengumuman:

 

 

1. Para pelajar diperlukan menyediakan laman web pembelajaran masing-masing.

2. Pelajar boleh mendapatkan laman web percuma di penempatan web seperti www.freeservers.com atau www.tripod.com atau www.geocities.com

3. Para pelajar hendaklah memuat naik kerja mingguan ke laman web pembelajaran masing-masing.

4. Buatkan folder Minggu 1 hingga Minggu 18 di dalam File Manager.

5. Kerja Minggu 4 adalah berkaitan pemilihan bahan sastera, bahan tatabahasa, dan bahan ilmu lain yang boleh digunakan dalam p&p Bahasa Melayu Sekolah Rendah

6. Sila dapatkan 30 item yang sesuai bagi setiap bahan.

7. Sangkutkan bahan yang telah dipilih ke laman web masing-masing dengan menggunakan format Katalog Internet

8. Selamat belajar....

CARI

 

Text Box: SELAMAT BELAJAR

Minggu 4: 7-11 Julai 2008

TARIKH:
[ Yahoo! ] options

Kandungan Interaksi

Minggu 1: 16-20 Jun 08

 Alamat Internet

 Katalog Alamat Internet

 Fail Internet

 Aplikasi dalam P&P

Minggu 2: 23-27 Jun 08

 Enjin Pencari

 Mod Penggunaan TMK

Minggu 3: 30 Jun-4 Jul 08

 Panduan Penggunaan Internet

 Brosur

 Power Point

Minggu 4: 7-11 Julai 08

 Penmilihan Bahan Sastera

 Pemilihan Bahan Tatabahasa

 Pemilihan Bahan Bidang Lain

Minggu 5: 14-18 Julai 08

 Contoh Tapak Pembelajaran

 Contoh Laman Web Pembelajaran

 Contoh Reka Bentuk Laman Web Pembelajaran

 Prosedur memuat naik

Minggu 6: 21-25 Julai 08

 Struktur Hierarki

 Struktur Komposit

 Struktur Linear

 Struktur Rangkaian

Minggu 7: 28-30 Julai 08

 Model Addie

 Model Hipermedia

 Contoh Pemetaan Aplikasi Model Hanaffin dan Peck

 Contoh RPH

 Contoh Tapak Pembelajaran Model Hanaffin dan Peck

Minggu 8: 4-8 Ogos 08

 Pengajaran Dalam dan Luar Talian

 RPH

 Tapak Pembelajaran

 Laman Web Pembelajaran

 Alamat Laman Web Pelajar 3A IPBMM

Minggu 9: 11-15 Ogos 08

 Pengeditan Bahan

 Contoh 1

 Contoh 2

 Contoh 3

Minggu 10: 18-22 Ogos

 Cuti Pertengahan Semester

Kandungan Interaksi

Minggu 11: 25-29 Ogos 08

 Pengalaman Berasaskan Sekolah

Minggu 12: 1-5 Sept 08

 Pengajaran dan Pembelajaran Secara Bilik Darjah Maya

 Pembentangan Hasil Kerja

Minggu 13: 8-12 Sept

 Pengajaran Bahasa Melayu Secara Sidang Video

 Tapak Pembelajaran

 Laman Web Pembelajaran

Minggu 14: 15-19 Sept 08

 Menggunakan Alat Pengarangan Elektronik dalam Pengajaran Bahasa Melayu

 Penyuntingan Bahan

 Mod Aplikasi

Minggu 15: 22-26 Sept 08

 Mereka Cipta Animasi dalam Persembahan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu

 Aplikasi Animasi dalam Bahan Pengajaran Mengikut Kemahairan Bahasa

 Menggunakan Animasi daripada Internet

Minggu 16: 29-30 Sept 08

 Pengguna CD Pembelajaran

 Pakej Tutorial Pembelajaran

Minggu 17: 6-10 Okt 08

 Pameran

Minggu 18: 13-17 Okt 08

 Ulang Kaji

Minggu 19: 20-24 Okt 08

 Ulang Kaji

Minggu 20: 27-31 Okt

 Peperiksaan

 

 Pelajar PISMP 2A Sem Jun-Nov 2008

 Alamat Laman Web PISMP 2A